Termeni și condiții

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII.

Acești Termeni și Condiții de utilizare sunt aplicabili site-ului www.fereastraveka.ro găzduit de S.C. VEKA ROMÂNIA S.R.L. Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească acești Termeni și Condiții prezentați în continuare, înainte de accesarea site-ului, și va trebui să-i accepte fără alte limitări sau rezerve. VEKA ROMÂNIA își rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime Termenii și Condițiile.   

Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții în totalitate. În cazul în care nu acceptați Termenii și Condițiile prezentate, vă rugăm să nu utilizați acest site.

  1. Drepturile utilizatorilor

Vizitarea și accesarea de către utilizatori și de către orice persoană a site-ului se poate face numai în 2 moduri:

  1. Numele de user și parolă de acces

Utilizatorii site-ului își asumă obligația de a nu divulga parola de acces ori numele de utilizator stabilite pentru utilizarea unor facilități oferite de site, precum și obligația de a păstra în condiții de securitate parola de acces ori numele de utilizator, menținând strictă confidențialitate a acestora astfel încât acestea să nu poată fi aflate de către terțe persoane. Încălcarea acestei obligații atrage răspunderea utilizatorilor respectivi pentru orice consecințe produse, iar VEKA ROMÂNIA nu are, în acest caz, nicio răspundere. Utilizatorii au obligația de a înștiința imediat VEKA ROMÂNIA despre orice caz de utilizare neautorizată a parolei de acces și a numelui de utilizator.

  1. Furnizarea de date și informații

Completarea formularelor de înregistrare de către utilizatorii site-ului atrage obligația acestora de a furniza date și informații complete, exacte, actuale și reale despre aceștia, respectiv: numele și prenumele,adresă de reședința/domiciliu, adresă de e-mail, numărul de telefon.

Furnizarea de către utilizatori a oricăror date și informații false este interzisă, iar răspunderea în acest caz aparține respectivilor utilizatori. Utilizatorii site-ului își asumă obligația de a completa, preciza sau actualiza informațiile ori de câte ori acest lucru se impune sau le este solicitat. Prin simplă lor înregistrare drept utilizatori ori vizitatori, persoanele respective accepta că VEKA ROMÂNIA să utilizeze și să prelucreze datele personale transmise către site sau/și către VEKA ROMÂNIA în scopul autentificării/înregistrării pe site-ul www.fereastraveka.ro.

  1. Materialele și informațiile accesibile prin intermediul site-ului

Orice persoană care uploadeaza și/sau expediază orice mod informație pe site-ul www.fereastraveka.ro, inclusiv fotografii și imagini grafice, ori către VEKA ROMÂNIA își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de orice natură pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site ori către VEKA ROMÂNIA.

Persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea VEKA ROMÂNIA, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii site-ului sunt singurii responsabili pentru materialele și informațiile postate pe site ori pentru opiniile exprimate în orice zone ale site-ului, indiferent că este vorba despre zone accesibile tuturor utilizatorilor ori zone accesibile doar anumitor utilizatori.

Doar dacă nu este menționat altfel, dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra întregului conținut al site-ului www.fereastraveka.ro, inclusiv al fotografiilor și al imaginilor grafice, al organizării și structurării site-ului, aparțin și sunt controlate de VEKA ROMÂNIA. Utlizatorii acestui site au dreptul de a accesa site-ul și părți din acesta, fără însă a deține dreptul de a tipări și/sau descărca părți din acest site în nici o modalitate, fără o prealabilă autorizație din partea VEKA ROMÂNIA.

Orice persoană care expediază și/sau uploadeaza în orice mod informații ori materiale, inclusiv fotografii și imagini grafice, către site ori către VEKA ROMÂNIA înțelege și acceptă că prin simpla trimitere, indiferent de modalitatea de trimitere, către site ori către VEKA ROMÂNIA, a informațiilor ori materialelor respective, acordă societății VEKA ROMÂNIA dreptul neexclusiv de folosință a informațiilor și/sau materialelor respective, fără limitare în timp sau spațiu, în orice scop dorit de către VEKA ROMÂNIA, fie comercial sau necomercial. VEKA ROMÂNIA poate folosi orice material introdus pe site de utilizatori în scopuri promoționale pe oricare alte site-uri sau în alte medii partenere.

Este interzisă postarea de materiale de orice fel care încalcă ori prejudiciază în orice mod drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane ori alte drepturi, materiale obscene ori cu conținut obscen sau pornografic, materiale defăimătoare sau jignitoare, materiale având un conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu, materiale care conțin viruși, căi troieni sau altele similare care pot conduce la perturbarea funcționării site-ului ori a servicului ori la deteriorarea în orice mod a datelor și informațiilor de pe site ori oferite de acesta.

Utilizatorii își asumă obligația de a nu introduce orice fel de viruși pe site ori în mesajele transmise altor utilizatori și de a se abține de la orice fel de acțiuni de tipul "flooding", "spamming", "mailbombing" or "crashing", precum și de la trimiterea de mesaje nesolicitate către orice alt utilizator.

Este interzisă, de asemenea, utilizarea de către utilizatori a oricăror dispozitive sau programe de calculator ori orice alte mijloace care pot conduce la modificarea funcționării site-ului ori serviciului sau la împiedicarea ori tulburarea în orice mod   acestora.

  1. Drepturile VEKA

VEKA  are dreptul   de , fără preaviz  fără nicio  formalitate, accesul pe site  oricărui utilizator ori  oricărei persoane care   orice mod oricare dintre clauzele  convenții.

VEKA ROMÂNIA are dreptul de a modifica fără nici un fel de preaviz sau orice altă formalitate oricare dintre prevederile "Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului". Orice modificare este acceptată de către utilizatorii site-ului prin simpla utilizare a oricărei facilități oferite de site sau de serviciu ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului ori utilizarea în orice mod a serviciului.

  1. Protecția datelor cu caracter personal

VEKA România SRL este operator de date cu caracter personal având numărul de înregistrare 17505.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, VEKA ROMÂNIA va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către utilizatorii site-ului. Datele personale furnizate sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către VEKA ROMÂNIA a serviciilor care țin de domeniul informării utilizatorilor asupra sistemelor de ferestre și uși.

La opțiunea utilizatorilor site-ului aceștia furnizează către VEKA ROMÂNIA unele date personale ale lor pentru a crea un cont valabil și pentru a beneficia de serviciul oferit de către VEKA ROMÂNIA.

În momentul creării contului, utilizatorii site-ului au posibilitatea de a opta pentru primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de VEKA ROMÂNIA prin bifarea căsuței corespunzătoare pe pagina de creare a contului.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii site-ului beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, utilizatorii site-ului au dreptul să se opună prelucrării datelor personale furnizate și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii site-ului înțeleg că ștergerea datelor personale va fi urmată de ștergerea contului din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de VEKA ROMÂNIA prin intermediul parolei de înregistrare. Accesarea va fi posibilă doar ca vizitator.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii site-ului trebuie să facă o cerere în scris, care va fi trimisă prin poștă la adresă VEKA ROMÂNIA SRL, loc. Ciorogarla, Sos. București nr. 55 cod 077055, jud Ilfov, cu mențiunea "Pentru www.fereastraveka.ro", sau prin e-mail la adresa sales@veka.ro.

  1. Securitatea informațiilor

În timpul procesului de înregistrare, utilizatorilor site-ului li se vor solicita informații cu caracter personal. Utilizatorii site-ului sunt responsabili pentru păstrarea confidențialității acestei parole și sunt în întregime responsabili pentru respectarea obligațiilor ce pot apărea prin utilizarea acesteia. Utilizatorii site-ului pot modifica parola și profilul personal în orice moment. Utilizatorii site-ului sunt de acord să anunțe imediat www.fereastraveka.ro de orice inadvertențe în cadrul profilului personal, orice utilizare neautorizată, improprie sau ilegala a parolei sau a contului sau orice altă problemă de securitate. Este responsabilitatea utilizatorilor site-ului să actualize și să se asigure că adresa de poștă electronică la care mesajele sunt trimise este cea corectă.

  1. Sistemul de garanții

VEKA ROMÂNIA nu garantează calitatea, responsabilitatea, oportunitatea sau acuratețea informațiilor prezentate sau a serviciilor furnizate. Chiar dacă VEKA ROMÂNIA face tot ce este rezonabil posibil în a autentifica informațiile furnizate de membri la înregistrare, nu poate împiedica diverse persoane în a furniza informații false sau a acționa în scopuri ascunse. VEKA ROMÂNIA solicită fiecărui membru înregistrat să acționeze în mod onest și etic atunci când folosește Serviciul. Cu toate acestea, VEKA ROMÂNIA nu poate garanta că toate informațiile furnizate de membri înregistrați sunt actuale și corecte.

  1. Limitări de responsabilitate

VEKA ROMÂNIA va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site-ul www.fereastraveka.ro și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, VEKA ROMÂNIA nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de utilizatorii site-ului sau de alți membri înregistrați. VEKA ROMÂNIA nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importantă majoră sau incidentale, rezultate din utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relaționat acestui Serviciu. Utilizatorii site-ului sunt de acord să protejeze și să asigure www.fereastraveka.ro și reprezentanții săi de/și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune de către o,   cu utilizarea acestui Serviciu,imaginile  fotografiile uploadate e site,  orice alt aspect relaționat acestui Serviciu.

  1. Legi jurisdicție

Orice litigiu,   reclamație   relationata acestui Acord,  încălcarea prevederilor  anulării acestuia, vor fi soluționate conform legii.

 

Fie că vorbim de ferestre, uși, sisteme de umbrire sau accesorii, orice fereastră de tip termopan sau tripan realizată din soluții VEKA reprezintă o investiție sigură
în calitatea germană de clasa A.

VEZI SOLUȚIILE VEKA
urmărește-ne
urmărește-ne
urmărește-ne
urmărește-ne
urmărește-ne