image

REGULAMENTUL CAMPANIEI ”VEKALENDARUL DE CRACIUN” – 8 decembrie 2021

Perioada de desfasurare a campaniei: 08 decembrie 2021, ora 17:00 – 20 decembrie 2021, ora 23:59

I. Organizatorul Campaniei

Campania promotionala “VEKAlendarul de Craciun” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata in numele si de catre VEKA Romania SRL, cu sediul in Soseaua Bucuresti nr.55, Ciorogarla, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J23/1428/2005, CUI RO 13439874, Cont RO79BRDE410SV59159504100 deschis la BRD, reprezentata de Gabriel Nicolaescu, Director General Adjunct VEKA Romania, numit in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

Campania se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul Oxygen Public Relations SRL cu sediul social Str. George Constantinescu, nr.2-4, birourile 613, 615 si 606, et.6, sect.2, Bucuresti, numar de ordine la Registrul Comertului J40/8739/2008, cod de inregistrare fiscala RO 23910846, in calitate de Agentie imputernicita, desfasurand activitati legate de regulamentul campaniei, gestionarea si integrarea canalelor campaniei, contactarea castigatorilor si inmanarea premiilor, denumita in cele ce urmeaza „Agentia de Relatii Publice” sau „Intermediarul”.

Prin simpla participare la Campania promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii Promotionale (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”).

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe website-ul Fereastra VEKA, sectiunea blog (https://www.fereastraveka.ro/blog/), pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei promotionale.

VEKA Romania, in calitate de Organizator, declara prin intermediul agentiei ca, isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe site-ul https://www.fereastraveka.ro/blog/

II Durata Campaniei

Campania va incepe in data de 08 decembrie 2021, ora 17:00 si se va finaliza in data de 20 decembrie 2021, ora 23:59.

III Drept de participare

Au drept de participare orice persoane fizice peste 18 ani la data inceperii concursului, care au domiciliul / resedinta in Romania. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa intruneasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii exprese:

– Sa acceseze pagina de Instagram https://www.instagram.com/vekaromania/ ;

– Sa aiba 18 ani la momentul inceperii concursului;

– Sa aiba domiciliul/resedinta in Romania;

– Sa dea follow paginii de Instagram VEKA Romania https://www.instagram.com/vekaromania/;

– Sa raspunda in comentarii la postarea de concurs* cu o cifra de la la 1 la 6 care considera ca ar corespunde ferestrei care este castigatoare;

*Vizualul aferent postarii de concurs:

Nu pot participa la aceasta campanie:

– angajatii VEKA Romania S.R.L., angajatii OXYGEN PUBLIC RELATIONS S.R.L. si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;

– angajatii agentiilor colaboratoare in derularea prezentei Campanii, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.

IV Descrierea premiilor acordate si alocarea acestora

IV.1. In cadrul prezentei campanii vor fi acordate 6 premii prin tragere la sorti constand in: 3 adventuri VEKA si 3 vouchere Carturesti, dupa cum urmeaza:

  • La data 21 decembrie, ora 11:00, pe pagina de Instagram VEKA Romania https://www.instagram.com/vekaromania/ in imaginea compusa din 12 vizualuri* care formeaza o casuta cu ferestre VEKA va deveni vizibila fereastra castigatoare prin dezarhivarea postarilor care se afla in spatele ferestrelor numerotate de la 1 la 6. Fereastra castigatoare va avea cuvantul „surpriza” integrat in vizualul postarii dupa dezarhivare.

*imaginea casutei cu ferestre VEKA:

  • Se vor organiza 2 trageri la sorti:
  • Prima extragere vizeaza userii care au raspuns corect cu cu numarul ferestrei castigatoare. Acestia intra in tragerea la sorti pentru a castiga un advent din partea VEKA Romania.
  • A doua extragere pentru voucherele cadou Carturesti vor intra in concurs toti particiipanti inscrisi in concurs.

Advent Veka:

Material: Casuta advent din placaj de 4 mm, branding-ul din forex+ autocolant.

Dimensiuni: 30 x 40 x 4 cm

insert bomboane

Valoare premiu: 228 lei + tva

Voucher digital Carturesti:

Valoare premiu: 200 lei

Valoarea totala a premiilor este de 1414 RON. Toate preturile includ TVA.

Participantul desemnat castigator nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul premiului castigat si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiului.

Premiul revine numai participantului desemnat castigator si nu poate fi transmis unor terte persoane.

Acordarea premiilor:

Stabilirea castigatorilor premiilor are loc prin tragere la sorti electronica, automata, pe baza unui program cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana), la data de 21 decembrie 2021.

La extragerea pentru premiile constand in advent VEKA vor participa toate inscrierile realizate in perioada concursului, care au identificat fereastra in spatele careia se ascunde o surpriza. Se vor desemna 3 (trei) castigatori si cate o (una) rezerva pentru fiecare premiu.

La extragerea pentru premiile constand in voucher Carturesti vor participa toate inscrierile realizate in perioada concursului, inclusiv cele care nu au identificat fereastra in spatele careia se ascunde o surpriza, mai putin castigatorii si rezervele desemnate pentru adventul VEKA. Se vor desemna 3 (trei) castigatori si cate o (una) rezerva pentru fiecare premiu.

IV.2. Organizatorul, declara prin intermediul agentiei ca, isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care incearca sa fraudeze sub orice forma concursul. Organizatorul, declara prin intermediul agentiei ca, isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV.3. Un participant se poate inscrie o singura data in Concurs si poate castiga un singur premiu din cele oferite prin tragerile la sorti. In cazul in care un participant este desemnat castigator a mai multe premii, i se va atribui doar primul. Participantii isi asuma responsabilitatea integrala pentru informatiile inscrise in concurs. Organizatorul nu poate fi facut responsabil de catre terte persoane cu privire la raspunsurile oferite, situatie in care responsabilitatea revine strict participantului.

V. Validarea castigatorilor

In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, Participantii desemnati castigatori in comentariu la postare si in IG stories cu tag catre castigatori vor trimite un mesaj privat pe pagina de Instagram VEKA Romaniam, iar Organizatorul ii va informa in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

Participantul va fi informat ca pentru validarea castigarii premiului trebuie ca in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data anuntarii de catre reprezentantul Organizatorului, sa comunice urmatoarele date: nume, prenume, numar de telefon, adresa completa pentru livrarea premiului prin email la amira@oxygencomms.ro.

Daca Organizatorul nu receptioneaza datele, indiferent de motiv, in termen de 5 zile lucratoare de la data informarii Participantului asupra castigului, castigatorul este invalidat, isi pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care castigatorul nu indeplineste conditiile de validare, ii este retrasa calitatea de potential castigator si este invalidat. Se va apela la rezerva, urmand ca si aceasta sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de validare al castigatorului extras.

In cazul in care nici castigatorul, nici rezerva nu indeplinesc conditiile de validare, le este retrasa calitatea de potentiali castigatori si sunt invalidati, iar premiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului.

VI.Taxe si impozite

Organizatorul declara prin intermediul agentiei ca se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu premiile acordate revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

VII. Informarea participantilor conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016.

VII.1. Organizatorul declara prin intermediul agentiei ca se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (,,GDPR”), Legea nr. 190/2018 si orice alta legislatie aplicabila, pe toata Durata Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul declara prin intermediul agentiei ca se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor personale ale Participantilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

VII.2. Datele personale colectate de la participanti sunt ID Instagram si adresa e-mail (furnizata de participant in momentul inscrierii prin intermediul mesageriei), iar de la castigatorii desemnati prin tragere la sorti, vor fi solicitate in plus nume, prenume, varsta, adresa de livrare si numar de telefon; datele vor fi colectate si folosite in scopul aratat la Sectiunea III din acest Regulament, respectiv inscrierea Participantilor la Concurs si acordarea premiilor, precum si indeplinirea obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea dumneavoastra la Concurs este voluntara si are ca temei legal consimtamantul dumneavoastra, manifestat prin raspunderea la intrebarile mesageriei cu datele personale si parcurgerea acestora. In situatia in care nu doriti sa ne furnizati datele necesare in vederea validarii dumneavoastra drept castigator sau daca va retrageti consimtamantul, veti pierde calitatea de participant sau castigator, dupa caz, iar Organizatorul se va afla in imposibilitatea acordarii premiului.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal si temeiul juridic pentru fiecare:

(i) Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei,

desemnarii castigatorilor, validarii, atribuirii premiilor, solutionarii plangerilor formulate de Participant in legatura cu derularea Campaniei.

(ii) Datele Participantilor castigatori sunt prelucrate si in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului (cum ar fi cele in materie financiar-contabila, fiscala, de arhivare).

(iii) Datele Participantilor pot fi prelucrate de Organizator si in contextul solutionarii cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in temeiul obligatiei legale ce ii revine potrivit legislatiei specifice.

(iv) Organizatorul poate prelucra date si in scopul solutionarii altor plangeri decat cele mentionate mai sus la punctele (i) si (iii), formulate de persoanele care se considera vatamate, in temeiul interesului legitim al acestuia.

De asemenea, Organizatorul poate prelucra datele cu caracter personal pentru apararea drepturilor acestuia, punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau initierea altor proceduri judiciare sau administrative, inclusiv pentru investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora, in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

VII.3. Numele si prenumele castigatorilor validati vor fi publicate pe web-site-ul https://www.fereastraveka.ro/blog/, pana cel tarziu in data de 10.01.2022. Nu vom publica alte date cu caracter personal ale castigatorilor Concursului, cu exceptia numelui si a premiului castigat, in conformitate cu prevederile legale din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

VII.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale necesare apararii drepturilor noastre pe intreaga durata a Concursului, precum si pentru o perioada de 3 ani de la data desemnarii castigatorilor. In masura in care anumite date v-au fost colectate in scop financiar-contabil, acestea se vor pastra 5 sau 10 ani de la inceputul anului urmator celui in care au fost colectate, dupa cum impugn dispozitiile legale in materie financiar-contabila. Daca va vom solicita copia CI in scopul verificarii CNP-ului dumneavoastra pentru depunerea corecta a declaratiilor fiscale, prelucrarea acestuia se va realiza pe o perioada de max. 2 luni de la predarea-primirea premiului.

VII.5. Organizatorul va dezvalui agentiei imputernicite numele si prenumele, adresa de livrare si/sau email si telefonul castigatorului pentru transmiterea premiului castigat. Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre autoritati publice, la solicitarea expresa si in scris a acestora sau in cazul in care exista suspiciuni privind savarsirea unei infractiuni. Datele personale vor fi dezvaluite, de asemenea, Agentiei de Relatii Publice Oxygen Public Relations SRL ce sprijina Organizatorul in derularea prezentei campanii.

VII.6. In situatia in care Operatorul va dori sa transmita, prin sms sau email, participantilor la campanie, informatii despre produsele sale, informatii si propuneri de activitati si evenimente, Operatorul va solicita consimtamantul explicit si separat al Participantilor pentru acest scop, situatie in care va folosi datele acestora doar daca un astfel de consimtamant a fost acordat in mod expres. Participantilor li se va oferi, in toate situatiile, posibilitatea de a se dezabona de la primirea unor astfel de mesaje intr-un mod facil, cel putin echivalent cu cel utilizat de catre Operator pentru transmiterea unor astfel de mesaje.

VII.7. In ce priveste securitatea datelor, Operatorul si imputernicitii sai implementeaza masurile tehnice si organizatorice corespunzatoare in vederea protejarii informatiilor personale pe care le prelucreaza. Salariatii acestora si-au asumat obligatii de confidentialitate si sunt instruiti cu privire la modul in care trebuie sa protejeze datele cu caracter personal.

VII.8. In temeiul dispozitiilor legale, beneficiati de urmatoarele drepturi in legatura cu datele dumneavoastra personale:

Ø Dreptul de acces la datele personale si de a solicita o copie a acestora;

Ø Dreptul de a va opune prelucrarii;

Ø Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Ø Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care va privesc, in masura posibilului si in conformitate cu legile aplicabile;

Ø Dreptul de a va retrage, in orice moment, consimtamantul acordat pentru aceasta prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;

Ø Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrarii;

Ø Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (creare de profiluri);

Ø Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate intr-un format structurat si de a solicita transferul lor direct catre alt operator;

Ø Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania; anspdcp@dataprotection.ro ;Telefon:+40.318.059.211 /+40.318.059.212;Fax:+40.318.059.602;http://www.dataprotection.ro/?page=contact .

VII.9. Pentru exercitarea drepturilor dvs., precum si pentru transmiterea oricaror solicitari sau sesizari, va rugam sa va adresati in scris responsabilului cu protectia datelor al Operatorului la adresa de mail gdpr@oxygencomms.ro  sau la adresa sediului acestuia, in atentia responsabilului cu protectia datelor.

VIII. Modalitatea de desfasurare

VIII.1. Pentru a participa la aceasta campanie, utilizatorii trebuie sa acceseze pagina de Instagram VEKA Romania  https://www.instagram.com/vekaromania/ si sa se inscrie in campanie raspunzand printr-un comentariu la postarea de concurs.

Participantii trebuie sa raspunda care fereastra este cea castigatoare: de la 1 la 6.Un participant, identificat prin id-ul de Instagram are dreptul la o (1) singura inscriere.

VIII.2 Desemnarea castigatorilor se face prin tragere la sorti electronica automata. Vor fi luati in considerare participantii inscrisi in perioada 08 decembrie, ora 17:00 – 20 decembrie 2021, ora 23:59, care s-au inscris conform cerintei de concurs si regulamentului.

Vor fi validati pentru tragerea la sorti doar participantii care indeplinesc conditiile de la Sectiunea III si Sectiunea V. Se vor desemna 6 castigatori si cate 1 rezerva pentru fiecare premiu.

VIII.3 Desemnarea castigatorilor se va face in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la incheierea concursului.

VIII.4 Numele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul https://www.fereastraveka.ro/blog/, pana cel tarziu in data de 10.01.2022.

VIII.5 In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la desemnare, se va apela la rezerva, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in termenul mentionat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

IX. Acordarea premiilor

IX.1 Organizatorul declara prin intermediul agentiei ca se obliga sa faca public pe site-ul https://www.fereastraveka.ro/blog/ numele castigatorilor si castigul acordat, dupa validarea lor.

IX.2 In momentul transmiterii premiului, castigatorii vor fi legitimati si vor avea obligatia de a completa si semna un proces verbal de predare-primire a premiului.

IX.2.1 Premiile din cadrul concursului vor fi livrate castigatorilor prin intermediul unui furnizor de servicii de curierat, la adresa mentionata de acestia, in termen de maximum 60 de zile de la validarea castigatorului.

IX.3 In cazul in care un castigator nu este validat, refuza sa accepte premiul, nu il accepta in conditiile prezentului regulament sau nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la desemnare, se va apela la rezerva, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in termenul mentionat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

IX.4 Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, iar acesta nu va putea fi inlocuit cu alte produse, bilete sau servicii.

X. Incetarea Campaniei. Forta majora

X.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute la Sect. II, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

X.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

X.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie, cu respectarea prevederilor art. XII.5 de mai jos.

XI. Contestatii si Litigii

XI.1 Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validarea a castigatorilor vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator la adresaSoseaua Bucuresti nr.55, Ciorogarla, Jud. Ilfov, Romania pana la data de 07.01.2022 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

XI.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

XI.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

XII. Dispozitii finale

XII.1. Organizatorul campaniei publicitare declara prin intermediul agentiei ca nu este raspunzator de plata taxelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite decat in limitele prevazute la pct.V al prezentului Regulament.

XII.2. Prin inscrierea in campania publicitara “VEKAlendarul de Craciun” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

XII.3. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul, declara prin intermediul agentiei ca isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

XII.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul, declara prin intermediul agentiei ca, isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

XII.5. Organizatorul, declara prin intermediul agentiei ca isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe pe website-ul Fereastra VEKA, sectiunea blog (https://www.fereastraveka.ro/blog/ ).

XII.6. Organizatorul va acorda premiul persoanei validata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Ți-a plăcut? Dă un share pe

Solicită ofertă
mail